@Pensioenspook: Hoe noemen we politicus die onzin verkoopt om het volk te verleiden. Een demagoog. Waarom benoemen we dat in Vlaanderen niet gewoon? #Jambon